VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázky malého rozsahu na stavební práce je do 6 mil. Kč bez DPH a na dodávky nebo služby do 2 mil. Kč bez DPH. Smlouvy registrovány na profilu zadavatele - webové stránky www.profilzadavatele.cz


2017

ZATEPLENÍ FASÁDY A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍCH BUDOV

 • 1. Výběrové řízení 2017 Výzva k podání cenové nabídky a k prokázání kvalifikace - 1. 3. 2017
 • 2. Výběrové řízení 2017Zadávací dokumentace na projekt "Zateplení fasády a stavební úpravy obecních objektů"
 • 3. Výběrové řízení 2017Návrh smlouvy o dílo
 • 4. Výběrové řízení 2017Formulář pro uvedení podílu spoluvlastníků
 • 5. Výběrové řízení 2017Krycí list nabídky
 • 6. Výběrové řízení 2017 ROZHODNUTÍ O VÍTĚZI
 • 7. Výběrové řízení 2017SMLOUVA EDIFICO


2016

REKONSTRUKCE KROVU OBECNÍCH BUDOV

 • 1. Výběrové řízení 2016 Výzva k podání cenové nabídky a k prokázání kvalifikace - 6. 6. 2016
 • 2. Výběrové řízení 2016 Zadávací dokumentace na projekt "Rekonstrukce krovu obecních budov"
 • 3. Výběrové řízení 2016 Návrh smlouvy o dílo
 • 4. Výběrové řízení 2016 Formulář pro uvedení podílu spoluvlastníků
 • 5. Výběrové řízení 2016 Výkaz výměr Heřmanov
 • 6. Výběrové řízení 2016 Krycí list nabídky
 • 7. Výběrové řízení 2016 Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení
 • 8. Výběrové řízení 2016 Smlouva o dílo
 • 9. Výběrové řízení 2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

nenalezena žádná položka