< návrat zpět

Czech PointCzech Point Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Více informací o tom, co je to "Czech Point" najdete v příloze.

Formulář plné moci Formulář plné moci.

Příloha zákona číslo 124/2008 Přehled orgánů veřejné moci, které mají podle zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 7. 2008 oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů (V) nebo opis z rejstříku trestů (O) dálkovým přístupem v ektronické podobě.