< návrat zpět

Historie ZŠ

O škole v Heřmanově je zmínka již roku 1552. Řádná škola v Heřmanově byla zřízena roku 1803 a k ní byly přiškoleny obce: Milešín, Bojanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín. Také děti z Kadolce a Meziboří navštěvovaly tuto školu. Byla to škola farní, jednotřídní. Učitel však míval učitelského pomocníka (schulbehilfe).

V roce 1878 postavena škola nová (nynější kulturní dům). V roce 1879 byla rozšířena na dvoutřídní. Školní kniha je vedena od roku 1832. Jako správcové školy zde působili:

 • Jakub (1552)


 • Ondřej Skalka (1700 – 1720)
 • Josef Skalka (1720 – 1768)
 • Ignát Skalka (1768 – 1801)
 • Tadeáš Skalka (1801 – 1832) - CELÁ RODINA CELKEM 132 ROKŮ!


 • Karel Stehno (1832 – 1873)
 • Antonín Palát (1873 – 1877)
 • Antonín Veselý (1877 – 1889) - založil učitelskou knihovnu
 • Arnošt Šeha (1889 – 1911)
 • Antonín Zeman (1911 – 1919)
 • Josef Večeřa (1919 – 1927) - definitivní řídící učitel
 • Pavel Melichar (1927 – 1935)- definitivní řídící učitel
 • Alois Vidlák (1935 - ) - definitivní řídící učitel

Před válkou byl počet dětí průměrně 150, po válce klesl na polovinu.

V roce 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Stále sem chodilo průměrně 30 žáků. Byla dvoutřídní s pěti ročníky. Až ve školním roce 2009/2010 klesl počet žáků na 21, proto škola fungovala jako dvoutřídní na výjimku.

Od školního roku 2012/2013 klesl počet žáků na 13, škola se stala jednotřídkou s pěti ročníky. Pro potřeby žáků byla zřízena školní družina. Ředitelkou školy jmenována paní Mgr. Iva Vonešová, učitel + vedoucí školní družiny Mgr. Jiří Winterling. V posledním školním roce 2014/2015 se v navštěvovalo naší ZŠ pouze 7 žáků.

Z důvodu nepříznivých ekonomických podmínek byla činnost školy ukončena k 31. 8. 2015.