< návrat zpět

Hřbitov

Až do roku 1836 byl v Heřmanově hřbitov vedle farního kostela. Od roku 1836 se na tomto hřbitově přestalo pohřbívat a byl zřízen nový hřbitov za vesnicí na vrchnostenském poli směrem k Vidonínu. Byl obehnán zdí, která byla postavena na náklady farníků. Posvěcený byl v říjnu 1836 s velkou slávou a za velké účasti lidí.
Hned poté vypukla v sousední Radňovsi epidemie cholery a nový hřbitov tak přijal velké množství farníků (opsáno z farní kroniky).
V současné době je hřbitov rozdělen na čtyři části. Uprostřed hřbitova stojí velký mramorový kříž z roku 1892, který nechala zhotovit rodina Chylíkova z Kadolce u firmy Kamenosochařství Uhlíř z Nedvědice. Nyní je na hřbitově evidováno 236 hrobů – 427 míst, některé hroby jsou dvojmístné i trojmístné. Volných míst je nyní 22. Přesná evidence hrobů je vedena od roku 1995.
V roce 1994 byla provedena oprava zdí kolem hřbitova, přičemž hlavní zeď u silnice byla postavena nová. Tuto opravu organizoval Obecní úřad v Heřmanově za brigádnické pomoci občanů. V roce 2010 byla provedena další oprava hřbitovní zdi, oprava omítky a natření fasády.


Nový chodník na hřbitově

Na místním hřbitově byl dokončený chodník z kamenných kostek, které jsme jako zázrakem nedaleko hřbitova vykopali. Díky tomu jsme mohli nechat chodník firmou pana Košíka z Křižanova udělat, celkové náklady za položení jsou 130.000 Kč (tj. cena jen samotné práce, bez ušetřeného materiálu).

Níže Vám přinášíme tři fotografie z opravy chodníku, celou fotodokumentaci si prohlédněte na stránkách www.rajce.cz