< návrat zpět

Informace o škole


Základní škola v Heřmanově


O škole v Heřmanově je zmínka již roku 1552. Řádná škola v Heřmanově byla zřízena roku 1803 a k ní byly přiškoleny obce: Milešín, Bojanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín. Také děti z Kadolce a Meziboří navštěvovaly tuto školu. Byla to škola farní, jednotřídní.

V roce 1879 byla rozšířena na dvoutřídní. Před válkou byl počet dětí průměrně 150, po válce klesl na polovinu. V roce 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Stále sem chodilo průměrně 30 žáků. Byla dvoutřídní s pěti ročníky. Až ve školním roce 2009/2010 klesl počet žáků na 21, proto škola fungovala jako dvoutřídní na výjimku.

Od školního roku 2012/2013 klesl počet žáků na 13, škola se stala jednotřídkou s pěti ročníky. Pro potřeby žáků byla zřízena školní družina. Ředitelkou školy jmenována paní Mgr. Iva Vonešová, učitel + vedoucí školní družiny Mgr. Jiří Winterling.

Z důvodu nepříznivých ekonomických podmínek byla činnost školy ukončena k 31. 8. 2015.Komunitní škola Heřmánek


Od 1. září 2015 byl zahájen provoz nově vzniklé Komunitní školy Heřmánek. V naší nové komunitní škole jsme začali provozovat výuku hudební, výtvarnou, jazykovou, sportovní a řadu dalších. Máme kvalitní, odborně vzdělané lektory a učitele, kteří nabízí různé aktivity. Otevřeli jsme jednotlivé kurzy buď společné nebo individuální výuky. Kurzy jsou placené, cena se odvíjí podle počtu zájemců.

Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla společenským centrem vesnice.

Webové stránky pro nově vzniklou komunitní školu si zobrazíte kliknutím na odkaz www.kshermanek.cz