< návrat zpět

Kněží

Seznam kněží z farnosti Heřmanov
Přinášíme Vám Seznam kněží z farnosti Heřmanov. Jsou zde vypsaní všichni nám známí od roku 1661.

 • Daniel Pikásek (zemřel v červenci 1661)

 • Václav František Hrabovský z Vyškova (zemřel 1976)- založil farní matriku, popsal podrobně heřmanovskou farnost pro děkanskou matriku a podal soupis farních pozemků

 • Jan Jiří Skalka z Příbora na Moravě (zemřel 1684)

 • Martin Josef Láska (zemřel 1690)

 • Jiří Štefka z Vyškova (zemřel v září 1706)

 • Jan Vejlupek (zemřel 1727)

 • Ludvík Resch (zemřel 1771)

 • Tomáš Nepomuk Kouřil (zemřel 1756)

 • Eustach Staněk z Velké Bíteše (zemřel 1768)

 • Karel Seits z Otaslavic

 • František Jan Kostelecký z Velké Bíteše (zemřel v únoru 1814)

 • Josef Stesser z Mladé Boleslavi (zemřel 18. 1. 1855)

 • Josef Novotný

 • František Trojan z Brna (1875 přeložel do Mohelna)

 • Karel Bobrovský (zemřel 31. 7. 1897 v Brně)

 • Antonín Nevrkla

 • 1897-1923 - Jan Dvořák

 • 1923-1932 - Inocenc Haňka

 • 1932-1951 - Arnošt Přibil

 • 1932-1959 - Josef Melichar, rodák z Heřmanova, byl kaplanem. Pro nemoc musel předčasně odejít z duchodní správy.

 • 1950-1974 - Josef Vágner, byl nejprve kaplanem a později sám pracoval jako administrátor.

 • 1974-1974 - Antonín Kovář, 21. 7. - 11. 11. 1974 - pouze 3 měsíce.

 • 1974-1992 - Jaroslav Maxa, byl administrátorem v Heřmanově a Děkan Velkobítešský.

 • 10/1992 - 01/1993 - Bohumil Poláček

 • 02/1993 - 09/1993 - Jiří Ochman

 • 09/1993 - 08/1995 - Jiří Dvořák

 • 08/1995 - 08/1996 - Jan Pacner

 • 08/1996 - 08/1998 - Petr Svoboda

 • 08/1998 - 07/1999 - Pavel Křivý

 • 07/1999 - 07/2001 - Karel Orlita

 • 08/2001 - 07/2003 - Jan Hanák

 • 08/2003 – 08/2005 – Marek Slatinský

 • 09/2005 – dosud – Tomáš Holcner

INFO: Mons. Metoděj Kotík spravoval farnost Heřmanov od roku 1995 - 2005, ale sloužili zde kaplani od P.Jiřího Dvořáka až po Marka Slatinského.