< návrat zpět

Knihovna


Knihovnice: Marie Ambrožová

Telefon: 608 263 042

Půjčovní doba: středa 18.00 - 19.00 hodin.

Při půjčování knih je třeba dodržovat tento "Knihovní řád".

Knihovna je umístěna v budově základní školy. Půjčování knih je zdarma.

Na stránkách www.hermanov.knihovna.info si můžete prohlížet katalog místní lidové knihovny.

Na stránkách www.knihzdar.cz si můžete prohlížet katalog knihovny.