< návrat zpět

Kulturní dům

Ceny pronájmu kulturního domu Heřmanov, schválené Zastupitelstvem obce Heřmanov dne 22. 3. 2010.
Ceny jsou platné od 1. 4. 2010

Pronájem KD Heřmanov (pořádání taneční zábavy)
  • Letní období (od 1. 06. – 30. 09.)  - 1 000,- Kč
  • Zimní období (od 1. 10. – 31. 05.) - 2 000,- Kč
Pronájem KD Heřmanov (jednorázové akce):

- místní občané nájem zdarma, platí jen spotřebu energií

  • Letní období  - 250,- Kč
  • Zimní období - 500,- Kč

- cizí zájemci platí nájem + spotřebu energií

  • Letní období -    500,- Kč
  • Zimní období - 1 000,- Kč

Dohoda o pronájmu kulturního domu

Chcete-li si pronajmout kulturní dům, je třeba uzavřít "Dohodu o pronájmu kulturního domu".