< návrat zpět

Prevence kriminality

Krajské ředitelství POLICIE KRAJE VYSOČINA zasílá obecnímu úřadu články s prevencí kriminality.

  • Podvodníci na Internetu Podvodníci na Internetu
  • Bezpečné prázdniny Bezpečně do školy
  • Bezpečné prázdniny Bezpečné prázdniny
  • Pátrání po dětech Pátrání po dětech
  • Co dělat v případě nálezu nevybuchlé munice Co dělat v případě nálezu nevybuchlé munice
  • Otravy oxidem uhlenatým Oravy oxidem uhelnatým
  • Podvodníci Podvodníci
  • Prevence kriminality Oběti domácího násilí
  • Prevence vloupání Prevence vloupání do domů a bytů
  • Prevence do každé rodiny Prevence do každé rodiny - prosinec 2013

Prevence do každé rodiny


ROK 2017
Senioři, čtěte!

Od začátku letošního roku do 10. května evidují policisté v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se pachatelům podařilo okrást seniory. Za kalendářní rok 2016 policisté těchto skutků v našem kraji zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat peníze od starších lidí různými způsoby. V poslední době je velmi častá legenda o vrácení různých přeplatků za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději mohou dostat do bytů a rodinných domků je více. Podvodníci se vydávají například za pracovníky různých energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a požadují jej zaplatit zpět s výhružkou odpojení energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí. Čtěte více zde.

ROK 2016

Zimní dovolená – důležité zásady před odjezdem
Nejen letní měsíce jsou pro některé z nás dobou, kdy se začínáme připravovat na dovolenou. Mnoho rodin se chystá strávit zimní měsíce a zejména dobu, ve které mají děti zimní prázdniny na horách nejen u nás, ale i v zahraničí. Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v této souvislosti apelují na všechny občany, aby dodržovali některá základní pravidla prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou, její průběh i návrat proběhly bez problémů a zbytečných komplikací, kterým bylo možné předejít. Čtěte více zde.

Nehodovost na zelezničních přejezdech
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v pondělí 30. května v rámci mimořádné dopravně bezpečnostní akce zaměřili na kontrolu dodržování ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích při jízdě vozidel přes železniční přejezdy. V rámci akce, která probíhala na území celého kraje Vysočina, policisté zkontrolovali 839 vozidel a zjistili 140 přestupků. Celkem 137 přestupků vyřešili na mstě uložením blokové pokuty v blokovém řízení a tři zjištěné přestupky oznámili k vyřešení do správního řízení. V souvislosti s jízdou na železničních přejezdech bylo zjištěno celkem 20 přestupků, když 19 z nich jsme vyřešili v blokovém řízení uložením blokové pokuty a jeden bude řešit správní orgán ve správním řízení.Čtěte více zde.

Nehodovost na silnicích kraje Vysočina
V průběhu prvních pěti měsíců letošního roku šetřili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina na silnicích v našem kraji celkem 1 572 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet dopravních nehod zvýšil o čtyři procenta. Čtěte více zde.

Policisté radí cyklistům
Při dodržování zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Proto by cyklisté měli dodržovat základní pravidla.
Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout. Čtěte více zde.

Úmrtí na silnicích
Loni zemřelo při dopravních nehodách pět chodců. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů. V kraji Vysočina za první dva měsíce letošního roku jsme v našem kraji dokumentovali celkem třináct dopravních nehod s účastí chodců. Osm dopravních nehod se stalo ve dne, zbývající v noci za snížení viditelnosti. Šest dopravních nehod chodci zavinili. Sedm nehod se stalo na přechodu pro chodce. Jeden chodec při letošních dopravních nehodách zemřel, tři chodci byli těžce zraněni a jedenáct dalších chodců utrpělo lehké zranění. Čtěte více zde.

ROK 2015

Rady pro seniory
Policie nejen na Vysočině stále řeší trestnou činnost, jejíž obětí se stávají senioři. Jedná se o různé podvody a krádeže, kdy pachatelé přicházejí do obydlí seniorů pod různými smyšlenými legendami, případně využijí neuzamčených dveří bytu a dovnitř vniknou bez pozvání. Poškození pak přicházejí o své úspory a cenné věci. Je proto nutné této trestné činnosti předcházet dodržováním základních pravidel. Čtěte více zde.

Rizika sociálních sítí
V současné době je facebook a další sociální sítě již běžnou součástí života velké většiny populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale sociální sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, zejména pro mládež. Ačkoli v této oblasti již existuje velmi dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež, kteří jsou informováni a varováni před nebezpečími, přesto se policisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel sociální sítě stal obětí protiprávního jednání. Čtěte více zde.

Motorkáři - policisté se zaměří na kontroly řidičů motocyklů
Teplé jarní počasí láká na silnice větší počet motocyklistů. S tím by měli počítat nejen samotní motocyklisté, ale také všichni ostatní účastníci silničního provozu. Motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti a neměli by přeceňovat svoje schopnosti, zvlášť když vyjíždějí na silnice po delší zimní přestávce. Na dodržování zásad bezpečné jízdy a pravidel silničního provozu, nejen u řidičů motocyklů, budou během celého roku dohlížet také policisté. Čtěte více zde.

Zádržné systémy
Jezdit připoutaný je důležité! Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě přežít než osoba, která je nepřipoutaná. Čtěte více zde.

Bezpečná jízda v zimě
V zimním období řeší policisté mnoho dopravních nehod, které souvisí s jízdou po komunikaci pokryté ledem nebo sněhem. Řidiči v zimním období nepřizpůsobují rychlost svého vozidla povětrnostním podmínkám a na kluzkém povrchu komunikací dostávají smyk, který velmi často nezvládnou a s vozidlem havarují. Čtěte více zde.

ROK 2014

Úskalí nakupování na internetu
Policisté na Vysočině šetřili od začátku letošního roku přes tři stovky případů, kdy byli lidé podvedeni při nakupování na různých internetových portálech. V drtivé většině se jednalo o zákazníky, kteří objednané zboží zaplatili prodejci předem a zboží jim nebylo doručeno. Čtěte více zde.

září
Od začátku letošního roku do konce září evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 158 případů krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat a chalup odcizením věcí a poškozením rekreačního objektu a jejího zařízení celkovou škodu 3 172 000 korun. Policistům a kriminalistům se podařilo objasnit 38 těchto případů objasnit. Čtěte více zde.

červenec
V červencovém čísle si můžete přečíst článek o konání konference k projektu asistent prevence kriminality, dále pak článek o tom, že daňová "Kobra" startuje a další zajímavosti. Čtěte zde.

červen
11. června - Policisté od začátku letošního roku do konce května evidují na Vysočině 49 případů odcizených jízdních kol v celkové hodnotě přibližně 925.000 korun. V červnovém čísle se dozvíte více.

únor
11. února - den bezpečnějšího internetu. V únorovém čísle se dozvíte více.

leden
Přinášíme Vám první číslo zpravodaje "Prevence do každé rodiny" roku 2014 a přejeme, aby byl pro vás ve všech směrech úspěšný. Těšíme se na spolupráci s vámi v tomto roce. Uvítáme vaše příspěvky z aktivit prevence kriminality ve vašem okolí i podněty pro to, aby byl zpravodaj pro vás zajímavý a inspirativní.
Prevence kriminality Přečtěte si lednové číslo.


ROK 2013

Tisková zpráva – 15. listopad 2013
Tisková zpráva Přečtěte si tyto články: "Nebezpeční při uzavírání úvěrů"

Tisková zpráva – 15. březen 2013
Tisková zpráva Přečtěte si tyto články: "Na podvodné inzeráty z Anglie nereagujte" a "Výhodné nabídky na koupi vozidel vás mohou zbytečně připravit o peníze"