< návrat zpět

Sbírky zákonů

Zde Vám přinášíme některé z důležitých zákonů:

Zákon 300/2008 Sb. Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon 300/2008 Sb. Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)

Zákon 359/1999 Sb. Zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon 106/1999 Sb. Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím