ŠKOLA


Základní škola v Heřmanově

O škole v Heřmanově je zmínka již roku 1552. Řádná škola v Heřmanově byla zřízena roku 1803 a k ní byly přiškoleny obce: Milešín, Bojanov, Nová Ves, Radňoves, Vidonín. Také děti z Kadolce a Meziboří navštěvovaly tuto školu. Byla to škola farní, jednotřídní.

V roce 1879 byla rozšířena na dvoutřídní. Před válkou byl počet dětí průměrně 150, po válce klesl na polovinu. V roce 2003 se škola stala příspěvkovou organizací. Stále sem chodilo průměrně 30 žáků. Byla dvoutřídní s pěti ročníky. Až ve školním roce 2009/2010 klesl počet žáků na 21, proto škola fungovala jako dvoutřídní na výjimku.

Od letošního školního roku 2010/2011 klesl počet žáků na 16, škola se stala jednotřídkou s pěti ročníky. Pro potřeby žáků byla zřízena školní družina. V současnosti je ředitelkou školy jmenována paní Mgr. Iva Vonešová, učitel + vedoucí školní družiny Mgr. Jiří Winterling.


Kontakty:
ZŠ Heřmanov
Heřmanov 65
594 58 Heřmanov
Telefon: +420 566 543 514
E-mail: vonesovai1@seznam.cz


Informace o škole

Historie ZŠ

Fotogalerie školy

Fotky naší školy

Obrázků: 5