Vážení návštěvníci,

vítejte na našich nových oficiálních internetových stránkách. Jsme poctěni Vaší návštěvou a doufáme, že na našich stránkách najdete veškeré informace, které Vás zajímají.

Již 666 let uplynulo od první písemné zmínky o naší obci. První zápis je z roku 1349, kdy jsme patřili k Osovskému panství, od roku 1437 k Náměšti nad Oslavou. Až do třetí čtvrtiny 19. století se Heřmanov úředně jmenoval Hermannschlag - Hermašlak. Z názvu se dá vyčíst a předpokládat, že ves vznikla ve 13. století jako kolonizační ves, že její lokátor - zakladatel se jmenoval Hermann (Heřman) a že vznikla na místě vymýceného lesa (Schlag). Doslovný překlad by byl Heřmanova Paseka.

Dominantou Heřmanova je bezesporu kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Původně gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn roku 1732 a opravován roku 1878. Dále se v obci nachází fara z roku 1799. Zvony v kostelní věži jsou velice staré a pochází z let 1493, 1504 a 1543. V blízkosti obce se rozkládá přírodní památka, unikátní mineralogické naleziště tzv. heřmanovských koulí. Nejvyšším bodem v okolí je kopec Svatá hora (679 metrů nad mořem), která je častým poutním místem. Naučnou stezku „Svatá hora“připravily Lesy České republiky obdivovatelům zdejší krajiny. Jedná se skutečně o velmi zajímavou trasu dlouhou 16,9 km (uzavřený okruh zpět do výchozího bodu) s patnácti zastávkami (např. Svatá hora, Rohy, Hrádek, Heřmanovské koule, Kuní hora, Anglica atd.). Mezi neobvyklé zajímavosti Heřmanova patří vysoký komín na návsi, jenž je pozůstatkem bývalého lihovaru (zbouraného v sedmdesátých letech minulého století) a slouží jako hnízdiště čápů. V letošním roce obec Heřmanov ve spolupráci s EKO farmou Zelené údolí vybudovala novou Heřmanovskou naučnou stezku.

Heřmanov patří do správního obvodu města Velké Meziříčí. V současnosti zde žije 205 stálých obyvatel v 91 domech. Součástí obce je také rekreační oblast s 52 chatami. V obci je kulturní dům, knihovna, pošta, dva obchody se smíšeným zbožím, pohostinství, požární zbrojnice a hřbitov. Činnost naší základní školy byla z ekonomických důvodů ukončena k 31. 8. 2015. V prostorách školy byla zřízena od 1. 9. Komunitní škola Heřmánek!!!!, která bude sloužit jako kulturní centrum pro všechny věkové kategorie.

V uplynulých letech se v obci podařilo realizovat spoustu plánovaných akcí z programu POV např.: veřejný vodovod, telefon, opravu elektrické sítě, plynofikaci obce, úpravu veřejného prostranství před kostelem a obecním úřadem, úpravy místních komunikací, autobusovou čekárnu, opravu fasády obecního úřadu a hřbitovní zdi. Byla provedena kompletní rekonstrukce kulturního domu. Proběhlo zateplení budovy základní školy, oprava tělocvičny a výměna oken v KD, poště a OÚ. Na návsi bylo vybudováno dětské hřiště a dokončen sportovní komplex u školy (travnaté i víceúčelové hřiště, dětský koutek, WC, posezení, sportovní zázemí).

Společenský život je v naší obci to, čím se můžeme právem chlubit. Hlavním pořadatelem většiny akcí je Sbor dobrovolných hasičů (založený 1894), který má v současnosti šedesát členů (včetně žáků). Každoročně pořádáme např. ostatkový průvod, kterého se tradičně účastní mnoho krásných masek. V letošním roce jich bylo celkem 53, dále pak 5 muzikantů a 3 hasiči. Tradiční akcí bývá také únorový hasičský ples s bohatou tombolou. Letos v květnu se uskutečnil již XV. ročník soutěže hasičských družstev „Heřmanovská savice“, které předchází slavnostní mše svatá k svátku svatého Floriána, patrona hasičů. Této mše se účastní hasiči z celého Okrsku Heřmanov. Vloni slavnostně v hasičských uniformách nastoupilo odhadem 70 hasičů. V červnu hasiči pomáhají také při akci „Boží tělo“, nesou v průvodu baldachýn pro kněží a slavnostní historické prapory.

Červencová pouť je zasvěcena svátku p. Marie Karmelské. O naší pouti byl natočen i dokumentární film „Bábina pouť“ (tradice založena v roce 1918). Poutní průvod v neděli ráno vychází z Vidonína , přes Radňoves, Novou Ves a končí mší sv. na návsi v Heřmanově. Tradičně se koná páteční předpouťový fotbal ženatí x svobodní. Vloni poprvé sehráli společný zápas také vdané x svobodné ženy. Na návsi se uskutečňují sobotní i nedělní pouťové taneční zábavy. V minulých dvou letech jsme v neděli o pouti uspořádali posezení s dechovou kapelou Bobrůvanka. Jinak každoročně v neděli odpoledne hraje po vesnici Heřmanovská kapela (která oslavila více než 30 let společného hraní).

Hodně akcí v roce připravujeme pro děti. V červnu slavíme Den dětí (již dvakrát za podpory Rádia Region). V říjnu se vždy koná lampionový průvod, následuje program a občerstvení. Žáci naší ZŠ nám na oplátku připravují besídky v KD (ke Dni matek a vánoční). Pro všechny zájemce je k dispozici sportovní areál u školy a nové dětské hřiště na návsi. Pravidelně organizujeme sportovní utkání (fotbal, 2 x ročně turnaj v nohejbalu, vánoční turnaj ve stolním tenise či hokejová utkání). Poslední roky pořádáme také zájezdy např. do termálních lázní či na muzikály do Prahy. Podařilo se nám krásně nasvítit vánoční strom na návsi u kostela. Slavnostní rozsvěcování s vánočním punčem a perníčky probíhá vždy v první adventní neděli. Pravidelne pořádáme vánoční koncerty buď s Triem od sv. Jakuba nebo s Lucii Laubovou a Františkem Fialou. Konec roku slavíme silvestrovským posezením v kulturním domě. KD je pro všechny občany volně k dispozici, konají se zde různé oslavy a setkání. V zimních měsících je KD využíván i na stolní tenis.

Obec podporuje a finančně se účastní i pořádání většiny akcí. V obci funguje knihovna, kterou jsme umístili do školy. Ve školní tělocvičně cvičí letos již desátým rokem místní (i přespolní) ženy aerobik. V obci je instalován bezdrátový internet a na OÚ bylo zřízeno pracoviště Czech pointu.

Snahou obecního zastupitelstva je vyřešit všechny problémy týkající se chodu obce i přes omezené finanční prostředky, které máme k dispozici.

Děkujeme Vám za návštěvu našich internetových stránek a těšíme se na Vaši osobní návštěvu.

Pavla Chadimová
Starostka


KOMUNITNÍ ŠKOLA HEŘMÁNEK

Naše obec zřídila webové stránky pro nově vzniklou komunitní školu. Kliknutím na odkaz www.kshermanek.cz se dostanete na webové stránky.

FACEBOOK HEŘMANOVA

Naše obec má také svůj facebook. Kliknutím na odkaz www.facebook.com se dostanete na facebookové stránky.

EKO FARMA ZELENÉ ÚDOLÍ

Obec Heřmanov úzce spolupracuje s EKO farmou Zelené údolí. Kliknutím na odkaz http://zeleneudoli.hermanov.cz se dostanete na jejich webové stránky.


Heřmanov v datech:

První písemná zmínka: rok 1349
Rozloha: 538 ha
Nadmořská výška: 585 m
Počet obyvatel: 205
Dominanta obce: kostel sv. Mikuláše