< návrat zpět

Obecně závazná vyhláška 2/2015Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 1/2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška 1/2014 Obecně závazná vyhláška Obce Heřmanov č. 1/2014, kterou se stanovuje zákaz podomního prodeje.

Obecně závazná vyhláška 1/2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vykláška Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

Obecně závazná vykláška Nová obecně závazná vyhláška k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Jednací řád zastupitelstva Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanov

Organizační řád Organizační řád

Účtování dlouhodobého majetku a zásob Účtování dlouhodobého majetku a zásob

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Vyhláška pro pohřebiště Vyhláška, kterou se vydává řád pro pohřebiště v Heřmanově

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 - o závazných částech územního plánu Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, o závazných částech územního plánu