< návrat zpět

Generál Ždímal


BRIGÁDNÍ GENERÁL VÁCLAV ŽDÍMAL


Narozen 29. června 1890 v Heřmanově v okrese Žďár nad Sázavou.

Bridádní generál Václav Ždímal

V letech 1902 až 1908 navštěvoval zemskou reálku ve Velkém Meziříčí, poté studoval na Vysoké škole technické v Brně. Po čtyřech semestrech studium přerušil a pracoval jako geometr. Po vypuknutí války byl v březnu 1915 prezentován u c. k. zeměbraneckého pluku 14 v Innsbrucku a po absolvování školy pro důstojníky v záloze ve Štýru byl odeslán jako velitel čety na ruskou frontu. Již v září 1915 přeběhl do ruského zajetí, přihlásil se do čsl. legií a v srpnu 1916 nastoupil k záložní rotě České družiny v Kyjevě. V prosinci 1916 byl zařazen do 2. čs. střeleckého pluku, se kterým mimo jiné bojoval 2. července 1917 v bitvě u Zborova. Od října 1917 byl zařazen jako štábní důstojník-kartograf na velitelství 1. československé střelecké divize v Žitomiru, od ledna 1918 byl přidělen do štábu Československého armádního sboru. Při bojích proti bolševikům na magistrále se stal v srpnu 1918 velitelem čety 1. československé jízdní dělostřelecké baterie, po absolvování kurzu pro velitele děl. baterií ve Sluďance sloužil od dubna 1919 jako zástupce velitele baterie. Do vlasti se vrátil v červenci 1920 v hodnosti kapitána.
Po repatriační dovolené se stal velitelem baterie lehkého dělostřeleckého pluku 5 v Českých Budějovicích, od prosince 1921 byl jmenován velitelem oddílu lehkého dělostřeleckého pluku 11 v Košicích. Od října 1923 byl velitelem dělostřeleckého oddílu ve Vojenské akademii v Hranicích. Od března 1925 do listopadu 1927 velel dělostřeleckému oddílu 251 v Bílině, poté se stal velitelem dělostřeleckého pluku 7 v Olomouci. V září 1933 byl jmenován velitelem dělostřeleckého pluku 331 v Jincích. Od září 1934 převzal funkci velitele 10. polní dělostřelecké brigády v Banské Bystrici; v červenci 1936 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Od října 1937 zastával funkci velitele dělostřelectva IV. sboru v Olomouci, za branné pohotovosti státu na podzim 1938 byl velitelem dělostřelectva Hraničního pásma XIII v Hranicích na Moravě.
Po okupaci byl v dubnu 1939 zařazen do pražského Vojenského zeměpisného ústavu; současně byl zapojen ve formující se Obraně národa jako velitel Oblastního velitelství Morava-východ. Podařilo se mu vytvořit zpravodajsky a organizačně dobře fungující odbojovou složku. Od září 1939 pracoval jako vládní rada na ministerstvu dopravy. Při velké vlně zatýkání moravských odbojářů byl 11. prosince 1939 zatčen a vězněn nejdříve v Brně a poté na několika místech v Německu (Breslau, Wohlau, Landsberg).
Dne 13. dubna 1942 byl v Berlíně odsouzen za přípravu velezrady k trestu smrti. Byl souzen společně s členy svého ilegálního štábu; při soudním přelíčení se choval velmi statečně, bral veškerou vinu na sebe a ostatním odbojářům tím zachránil život. Poprava stětím byla vykonána 2. září 1942 před pátou hodinou ranní. V říjnu 1946 byla Václavu Ždímalovi udělena hodnost divizního generála in memoriam.

Zdroj: http://www.codyprint.cz/obrana/gen_u-z.htmlČlánek nazvaný "Málem zapomenutý heřmanovský rodák Václav Ždímal divizní generál in memoriam", který sepsal Alios Koukola a si můžete přečíst zde.

Životopis brigádního generála Václava Ždímala, který sepsal pplk. Stehlík si přečtete zde.
Vojenskou kariéru čtěte zde.ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 5. 8. 2012

V neděli 5. srpna 2012 byla na budově obecního úřadu v Heřmanově slavnostně odhalena pamětní deska zdejšímu významnému rodákovi, legionáři, důstojníkovi čs. armády a příslušníkovi odbojové organizace Obrana národa, Václavu Ždímalovi, diviznímu generálovi in memoriam.
A kdo to vlastně byl Václav Ždímal? Především statečný vlastenec, který za svobodu národa neváhal položit život. Narodil se v Heřmanově č. p. 7 dne 29. června 1890 v rodině místního učitele, jako druhé z osmi dětí. Letos uplynulo již 70 let od jeho úmrtí, popraven byl 2. 9. 1942 v Berlíně.

Články

Článek z časopisu Vysočina si přečtete zde.
Článek jednatele jednoty ČSoL Vysočina Radima Chrásta si přečtěte zde.

Fotografie

Fotografie z akce najdete na http://hermanov.rajce.idnes.cz. Video záznam a všechny fotografie z akce jsou k zapůjčení na obecním úřadě. Možnost objednání kompletu za 200,-- Kč.Fotografie:


Václav Ždímal - rodný list
Fotografie rodného listu Václava Ždímala.

Václav Ždímal
Fotografie z pobytu v Rusku (1918-1919) podle popisu na zadní straně poručík Ždímal sedí vpravo.

Václav Ždímal
Fotografie z Olomouce, Václav Ždímal sedí v první řadě uprostřed.

Václav Ždímal
Václav Ždímal

Václav Ždímal
Václav Ždímal sedí v první řadě uprostřed.

Václav Ždímal
Václav Ždímal s rodinou v létě 1937.

Křest knihy "Legionáři s lipovou ratolestí I.


Křest knihy Legionáři s lipovou ratolestí I.

Při příležitosti znovuodhalení pamětní desky T. G. Masarykovi a A. Švehlovi proběhl v Heřmanově 12. 10. 2013 také křest knihy LEGIONÁŘI S LIPOVOU RATOLESTÍ I. autorů: Eduarda Stehlíka, Karla Černého a Radima Chrásta. Jedná se o tváře československé armády, osudy 16 generálů - legionářů narozených na Vysočině. Jedním tímto generálem je náš významný Heřmanovský rodák Václav Ždímal, kterému jsme 10. 8. 2012 slavnostně odhalili pamětní desku na obecním úřadě. Autoři nás požádali, zda by bylo možné spojit obě akce a pro nás to byla velká čest. Po křtu knihy před obecním úřadem pokračovala slavnost občerstvením v kulturním domě, kde probíhala také autogramiáda autorů a další program.
Křest knihy Legionáři s lipovou ratolestí I. Křest knihy Legionáři s lipovou ratolestí I. Křest knihy Legionáři s lipovou ratolestí I.